ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II (HIST 112) Ders Detayları

Ders Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
Kod: HIST 112
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • ÜLKEMİZİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ARASINDA BAĞ KURMAK • TARİHSEL OLAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ANLAMAK • DERSİN KAPSAMINDAKİ DÖNEMDE YAŞANAN OLAYLARI VE GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİNİ ANLAMAK • ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE/VEYA AKADEMİK GELİŞİM SÜREÇLERİNE BİLİNÇ KAZANDIRMAK • TARİHSEL OLAYLARI SEBEP- SONUÇ İLİŞKİSİ İÇİNDE ANALİZ ETMEK • GENEL TARTIŞMALARA KATILMAK İÇİN TARİHİ MESELELERE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK • TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARİHİ MİRASI HAKKINDA BİR GÖRÜŞ OLUŞTURMAK • TÜRKİYE’NİN VE DİĞER ÜLKELERİN TARİHSEL OLAYLARI VE SÖZ KONUSU OLAYLARIN ETKİLERİ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMA YAPMAK • ÖZELLİKLE KÜRESELLEŞME VE GÜNCEL POLİTİK AKIMLARIN ARKA PLANLARINI ANLAMAK İÇİN TARİHSEL OLAYLARI GEÇERLİ VE GERÇEKLERE ODAKLI OLARAK DEĞERLENDİRMEK
İçerik: DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2