Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Ders Adı: Elektrik Mühendisliğine Giriş
Kod: EE 234
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: • Elektronik sistemlerin temellerini oluşturan, temel elektronik mühendisliği prensiplerini ve soyutlamalarını anlamak. Bu yükselticileri içermektedir. • Bu soyutlamaları basit elektronik devreleri analiz etmek ve tasarlamak için kullanmak. • Devre kurmak ve devre parametrelerini osiloskop, multimetre, işaret kaynağı gibi cihazları kullanarak ölçmek. Ölçümleri, matematiksel modeller ile öngörülen davranışlarla karşılaştırmak ve farklılıkları açıklamak. • Devre davranışları ve gerçek hayat etkileri ile matematiksel gösterimler arasındaki bağıntıyı anlamak. • Doğrultucu ve voltaj regülatörünün işleyişlerini anlamak. • Transistör kutuplama devresini gerçekleştirmek. • Opamp kullanarak toplayıcı gerçekleştirmek. • Silikon kontrollü doğrultucu ve mikroişlemcilerin işleyişlerini ve uygulamalarını anlamak. • Sayısal mantıksal kapıların ve hafıza elemanlarının gerçekleştirilmesini anlamak. • Derste geliştirilen sistemlerin pratik önemini anlamak.
İçerik: Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://eee.atilim.edu.tr/undergrad_courses.php
Ders Dosyası:
AKTS: 5