Bilgisayar Destekli Katı Modelleme Teknikleri (AE 104) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Katı Modelleme Teknikleri
Kod: AE 104
Ön Koşul Ders(ler)i: AE 103 Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
Amaç: Bu dersin amacı bilgisayar destekli mühendislik ve tasarım tekniklerini. Katı modeli oluşturulan makine, ve otomotiv elemanlarının statik, dinamik dayanıklılık ve termal analiz tekniklerini ve akışkan analizlerini tanıtmaktır.
İçerik: Montaj modellerini genişleme ve birleştirme ile hareket analizi, Statik analiz uygulaması, Fren rotor analizi, Şase analizi, Yorulma analizi, Akış analizi (Motorun hava emiş sistemi), Simülasyon analizi, Çarpma analizi, Yorulma ve çarpma uygulaması, Tabii frekans analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~ae104
Ders Dosyası:
AKTS: 5