İleri Mukavemet (AE 418) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Mukavemet
Kod: AE 418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Temel kavramlar ve temel elastisite. Kırılma teorilerinin tekrarı. Kirişlerin simetrik olmayan eğilmesi. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonların burkulması. Enerji yöntemleri arasından seçilmiş konular, limit analizi, kirişler-kolonlar, ısıl ve artık gerilmeler.
İçerik: Temel kavramlar ve temel elastisite. Kırılma teorilerinin tekrarı. Kirişlerin simetrik olmayan eğilmesi. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonların burkulması. Enerji yöntemleri arasından seçilmiş konular, limit analizi, kirişler-kolonlar, ısıl ve artık gerilmeler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5