Mekanik Titreşimler (AE 416) Ders Detayları

Ders Adı: Mekanik Titreşimler
Kod: AE 416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kompleks vektör gösterimi kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemlerinin tekrarı. Coulomb ve yapısal sönümleme. Titreşim ölçümü, titreşim ölçüm cihazları ve titreşim kriterleri. Frekans tepki fonksiyonları ve sistem tanımlaması. Periyodik uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Periyodik olmayan uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Sistem kontrolü. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi – Modal analiz. Çok serbestlik dereceli sistemlerin harmonik tepkisi – Modal analiz. Sürekli sistemlere giriş.
İçerik: Kompleks vektör gösterimi kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemlerinin tekrarı. Coulomb ve yapısal sönümleme. Titreşim ölçümü, titreşim ölçüm cihazları ve titreşim kriterleri. Frekans tepki fonksiyonları ve sistem tanımlaması. Periyodik uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Periyodik olmayan uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Sistem kontrolü. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi – Modal analiz. Çok serbestlik dereceli sistemlerin harmonik tepkisi – Modal analiz. Sürekli sistemlere giriş.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5