Otomotiv Mekatroniği (AE 413) Ders Detayları

Ders Adı: Otomotiv Mekatroniği
Kod: AE 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Otomotiv sistemlerin elektronik kontrol üniteleri (EKÜ) çalıştırılmasının teorik ve pratik uygulamaları, içten yanmalı ve elektrik motorlarının EKÜ ile kontrol edilmesi ve çalıştırılması. Otomobillerdeki emniyet sistemlerinin, aktif süspansiyon sistemlerinin, fren sistemlerinin, yol tutuş ve dengeleme sistemlerinin, konfor sistemlerinin ve çevre birimlerinin EKÜ ile kontrolü ve çalıştırılması.
İçerik: Otomotiv mekatronik sistemler ve kullanım alanlarına giriş. Temel kontrol ilkeleri. Bilgisayarlı denetim. Sinyal tipleri, sensörler, aktüvatörler. Mikrokontrolcüler. Mekatronik sistemler için elektronik elemanlar. Bilgisayarlı benzetim. Hareket aktarımı için mekanizmalar. Elektro hidrolik hareket kontrol sistemleri. Mekanizmaların bilgisayarlı denetimi. Gerçek zaman uygulamaları. Otomobillerde mekatronik sistemler – durum incelemeleri: ateşleme, frenleme, taşıt kararlılığı, taşıt güvenliği.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5