Kalite Kontrol (AE 412) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Kontrol
Kod: AE 412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kaliteye giriş ve kaliteyi iyileştirme yöntemleri. Kalite kontrol kavramları ve teknikleri. Ölçme Teknikleri. Geometrik ve boyut toleransları ve bunların ölçümleri. Ölçü aleti tasarımı. Yüzey kalitesinin ölçümü. Hata analizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartlarının serileri. İstatistik kalite kontrol. İstatistiğin temelleri. Örnekleme teknikleri. Kontrol grafiklerinin kullanımına giriş. Proses kabiliyeti analizi.
İçerik: Kaliteye giriş ve kaliteyi iyileştirme yöntemleri. Kalite kontrol kavramları ve teknikleri. Ölçme Teknikleri. Geometrik ve boyut toleransları ve bunların ölçümleri. Ölçü aleti tasarımı. Yüzey kalitesinin ölçümü. Hata analizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartlarının serileri. İstatistik kalite kontrol. İstatistiğin temelleri. Örnekleme teknikleri. Kontrol grafiklerinin kullanımına giriş. Proses kabiliyeti analizi.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5