Mühendislik Mekaniği II (AE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Mekaniği II
Kod: AE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: AE 201 Mühendislik Mekaniği I
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere parçacık ve rijit cismin dinamiğini öğretmektir. Bu dersi alan öğrencilerin hareketli basit mekanik sistemlerin analizini gerçekleştirmesi beklenir.
İçerik: Genel prensipler. Parçacık kinematiği. Doğrusal hareket. Eğrisel hareket: normal ve teğetsel koordinatlarda analiz, kutupsal koordinatlarda analiz. Parçacıkların bağıl hareket analizi. Parçacık kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme.;iş ve enerji prensipleri, impuls ve momentum, çarpışma. Rijit cismin düzlemsel kinematiği: bağıl hareket analizi. Kütlesel eylemsizlik momentleri. Rijit cismin kinetiği: kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4.5