Termodinamik (AE 203) Ders Detayları

Ders Adı: Termodinamik
Kod: AE 203
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formule edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. Termodinamik sistemler için gerekli ikinci yasayla ilgili yöntemlerin uygulanmasını öğretmek. Öğrencilerin güç ve soğutma çevrimlerini analiz edebilmeleri, maddelerin termodinamik özelliklerini beliryebilmeleri ve hava şartlandırılması süreçleriyle ilgili mühendislik problemlerini çözebilmeleri açısından eğitmek. Termodinamik yasalarının yanma süreçlerine kimyasal ve faz dengesi kavramlarına uygulanmalarını öğretmek.
İçerik: Temel kavramlar ve Tanımlar. Saf maddenin özelikleri. Hal denklemi. İş ve Isı. Termodinamiğin Birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot çevrimleri. Entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik, Güç sistemleri, Gaz karışımları, Termodinamik Bağıntılar, Kimyasal Reaksiyonlar, Kimyasal Denge.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4.5