Mühendislik Mekaniği I (AE 201) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Mekaniği I
Kod: AE 201
Ön Koşul Ders(ler)i: PHYS 101 Fizik I
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere parçacıkların ve rijit cisimlerin statiğini öğretmektir. Dersin sonunda öğrencilerin, değişik yükleme koşulları altında statik olarak dengede olan basit mekanik yapıların analizini gerçekleştirmesi beklenir.
İçerik: Mekaniğin idealleştirilmesi ve prensipleri. Önemli vektör nicelikleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve eşitliği. Denge durumu. Yapıların, desteklerin, kirişlerin, kabloların, zincirlerin elemanları. Sürtünme. Akışkanların statiği. Varyasyonel yöntemler, gerçek işin prensipleri ve minimum potansiyel enerji. Gerilme ve gerinim kavramları. Basit yükleme; gerilim, burulma, eğilme. Basit yüklemelerde sehim, süperpozisyon yöntemleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler. Bileşik gerilmeler, Mohr çemberi, bileşik yüklemeler. Burkulma. Enerji Yöntemleri.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4.5