Lisans Müfredatı Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

AE 102 - Otomotiv Mühendisliğinin Temelleri
Bu derste öğrencilere Otomotiv Mühendisliği hakkında temel ve tanıtıcı kavramlar tanıtılacaktır. Başlıklar şu konuları içermektedir: Otomobiller ve Türkiye’de Otomotiv Sanayisi, Otomobil elemanları, Otomobillerde kullanılan malzemeler, Otomobillerin imalat sistemleri ve yöntemleri, Tasarım örnekleri, Otomobil seçimi: Müşteriler, gereksinimler, tasarım, imalat, kalite güvence, test ve sürdürülebilirlik, otomotiv sanayisinde başarı hikayeleri.

AE 103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması. 1. 2 Boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları 2. 2 Boyutlu eskiz uygulamaları 3. 3 Boyutlu katı modelleme komutları 4. Vida, dişli ve kam çizimleri 5. Montaj çizimi 6. Tekerlek jantı 7. Süspansiyon sistem montajı 8. Küresel eklem 9. 3 Boyutlu eskiz, boru yerleşimi 10. Teknik çizim, ortogonal görünümler 11. Yüzey modellemesi 12. Metal saç oluşumu 13. Kaynaklar 14. Kalıp komutları

AE 104 - Bilgisayar Destekli Katı Modelleme Teknikleri
Montaj modellerini genişleme ve birleştirme ile hareket analizi, Statik analiz uygulaması, Fren rotor analizi, Şase analizi, Yorulma analizi, Akış analizi (Motorun hava emiş sistemi), Simülasyon analizi, Çarpma analizi, Yorulma ve çarpma uygulaması, Tabii frekans analizi

AE 201 - Mühendislik Mekaniği I
Mekaniğin idealleştirilmesi ve prensipleri. Önemli vektör nicelikleri. Kuvvet sistemlerinin sınıflandırılması ve eşitliği. Denge durumu. Yapıların, desteklerin, kirişlerin, kabloların, zincirlerin elemanları. Sürtünme. Akışkanların statiği. Varyasyonel yöntemler, gerçek işin prensipleri ve minimum potansiyel enerji. Gerilme ve gerinim kavramları. Basit yükleme; gerilim, burulma, eğilme. Basit yüklemelerde sehim, süperpozisyon yöntemleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler. Bileşik gerilmeler, Mohr çemberi, bileşik yüklemeler. Burkulma. Enerji Yöntemleri.

AE 202 - Yakıtlar ve Yanma
Yakıt gereksinimleri. Kaynaklar, Üretimi, Talep eğilimi. Yakıt özelikleri. Karışım özelikleri. Stokiyometri, eşitlik oranı. Kimyasal kinetik. Ateşleme. Laminer alev teorisi. Ön karışımsız yanma, ön karışımlı yanma, spray yanma. Normal olmayan yanma, vuruntu. İçten ve Dıştan yanma. Otomobiller için alternatif yakıtlar

AE 203 - Termodinamik
Temel kavramlar ve Tanımlar. Saf maddenin özelikleri. Hal denklemi. İş ve Isı. Termodinamiğin Birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot çevrimleri. Entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik, Güç sistemleri, Gaz karışımları, Termodinamik Bağıntılar, Kimyasal Reaksiyonlar, Kimyasal Denge.

AE 204 - Mühendislik Mekaniği II
Genel prensipler. Parçacık kinematiği. Doğrusal hareket. Eğrisel hareket: normal ve teğetsel koordinatlarda analiz, kutupsal koordinatlarda analiz. Parçacıkların bağıl hareket analizi. Parçacık kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme.;iş ve enerji prensipleri, impuls ve momentum, çarpışma. Rijit cismin düzlemsel kinematiği: bağıl hareket analizi. Kütlesel eylemsizlik momentleri. Rijit cismin kinetiği: kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum.

AE 207 - Otomotiv Laboratuvarı I

AE 212 - Mukavemet
Gerilme ve gerinim analizi; Denge ve uyumluluk denklemleri; Gerilme – Gerinim kanunları. Çubuklarda burulma. Kirişlerde basit eğilme, kirişlerde kesme gerilmeleri. Kirişlerin sehimi. Eğilme, burulma, kesme gerilmesi ve eksenel yüklemeye bağlı olarak bileşik gerilme, Mohr çemberi. Statik olarak belirsiz kirişler. Enerji metodları.

AE 299 - Otomotiv Mühendisliği Oryantasyonu
Öğrenciler ilk yıldan sonra Otomotiv Mühendisliği konularında iki haftalık (10 gün) bir oryantasyon programına girerler: Otomotiv Mühendisliği temel kavramları, imalat, büyük otomotiv şirketleri ve sağlayıcılarına teknik geziler, otomotiv mühendisliği kavramları konusunda kısa dersler.

AE 301 - Sayısal Yöntemler
Modelleme. Yuvarlatma ve kesme hataları. Taylor serileri. Denklem köklerinin bulunması; Açık ve kapalı yöntemler. Matrisler. Doğrusal cebir denklemlerin çözümleri; Gauss eleme ve ayrıştırma yöntemleri. Özel matrisler ve matris tersinin bulunması. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümleri. Eğri uydurma; En küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon. Sayısal türev ve integral alma yöntemleri.

AE 302 - İçten Yanmalı Motorlar
Gaz değişimi, sıkıştırma, genişleme ve ayrışmalı yanma işlemlerinin Termodinamik çevrim analizi. Yanma mekanizmaları. Yakıt ve katkı karakteristikleri. Gerçek çevrimler. Performans karakteristikleri. Yakıt ölçme ve ateşleme sisteminin kısa analizi. Kıvılcım ateşlemeli motorlar, sıkıştırma ateşlemeli motorlar. Emme ve Egzoz süreçleri, egzoz emisyonları ve kontrol sistemleri. İki zamanlı motorlar. Silindir içi hareket. İçten yanmalı motorlarda ısı transferi. Mekanik tasarımın önemi. Sürtünme ve Yağlama sistemleri. Türboşarj. Motor modelleme.

AE 305 - Makine Teorisi
Makine ve mekanizmalara ilişkin temel tanım ve kavramlar, mekanizmaların sınıflandırılması, biyel mekanizmaları, mekanizmaların kinematik analizi, mekanizmalarda statik ve dinamik denge problemleri, enerji dengelenmesi ve volan hesabı, mekanizma ve makinelerde kütle dengelemesi, kam mekanizmaları.

AE 306 - Makine Elemanları
Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları. Düzgün hareketli mekanizmalar.

AE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Ders akış hareketlerinin temel hareketlerini, akışkan özellikleri, akış rejimleri, basınç değişimleri, akış kinematiği ve akış tarifi ve analizi yöntemleri konularını içermektedir. Korunum denklemlerinin diferansiyel ve integral şekilleri ve akış problemlerinin analizi ve çözümünde kullanılması. Benzerlik ve boyutsal analiz kullanılarak test verilerinin organize edilmesi ve deneylerin planlanması. Akış sürtünmelerinin basınç ve hız dağılımına etkileri. Sıkıştırılabilirliğin akışkan akışına etkileri.

AE 308 - Otomotiv Endüstrisinde İmalat ve Malzeme Teknolojisi
Otomobil tarihinde imalat sistemleri ve teknikleri geçmişi. Otomotiv endüstrisinde kullanılan imalat teknikleri, otomobil parçaları ve imalat yöntemleri. Sac metaller: mekanik özellikleri ve sac metal deformasyonunun analizi. Sac metal otomobil parçalarının imalat yöntemleri. Kütük metaller: Mekanik özellikleri, deformasyon analizi. Otomobil parçalarında döküm metaller – dökümle imalat. Talaş kaldırma ile üretilmiş otomobil parçaları. Polimerler ve kompozit parçalar, mekanik özellikleri ve imalatı. Montaj, kaynaklı parçalar ve kaynak yöntemleri. Durum incelemeli imalat hatları: Ford, Toyota ve Mercedes. Üretim göz önünde bulundurularak otomobil parçalarının tasarımı. Kalite yönetimi ve kalite güvence.

AE 310 - Sistem Dinamiği ve Kontrol
Giriş ve Temel Kavramlar. Transfer fonksiyonlar ve blok diyagramları. Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi. Kontrol Sistemlerin temel nitelikleri. Hassaslık analizi. Temel denetim eylemleri ve elektronik kontrolcüler. Zaman davranışı. Stabilite. Kalıcı Durum Davranışı ve Hata. Geçici Durum davranışı. Frekans cevabı.

AE 311 - Isı Transferi
Giriş. İletim, Taşınım ve Işınım. Enerjinin Korunumu. Isı transferi problemlerinin analizi için metodoloji. İletim: Genel bilgiler, 1 boyutlu sürekli rejim analizi, 2 boyutlu sürekli rejim analizi, zamana bağlı analiz. Taşınım: Genel bilgiler, Dış akış ve iç akış problemleri. Doğal taşınım. Kaynama ve Yoğuşma. Işınım: Genel bilgiler, yüzeyler arasında ışınımla aktarım.

AE 399 - Yaz Stajı I
İkinci yıl temel Otomotiv Mühendisliği derslerinin tümünü tamamlamış olan tüm öğrenciler bir otomotiv şirketi veya üreticisinde 4 haftalık (20 iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Yaz stajı başlıca otomobil parçalarının tasarımı ve imalatı hakkında olacaktır.

AE 401 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi I
Otomotiv Mühendisliği kavramları üzerine edinilen bilgilerin uygulamaları konusunda bir bölüm hocası denetiminde bitirme projesidir. Konu üzerine kapsamlı bir rapor ve sunum gerekmektedir.

AE 402 - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II
AE 401 dersinde çalışılan projenin devamı.

AE 403 - Bilgisayar Destekli Tasarım
Parça ve Yüzey tasarımı. Katı modelleme. Montaj tasarımı ve malzeme listesi. Cıvata vidaları, vidalı bağlantılar. Kamalar, yaylar, sabitleme parçaları. Dişliler ve kamlar. Taslaklar, ölçülendirme ve toleranslar. CATIA’da lineer sonlu eleman analizine giriş. Ağırlık merkezi ve atalet momenti hesaplamaları. Mukavemet problemleri ve tasarımında uygulamalarında.

AE 404 - Transmisyon Sistemleri ve Tasarımı
Temel şanzıman teorisinin tekrarı: şanzıman tipleri, şanzıman aşınması, yataklar, temel şanzıman ayarları, dişli düzenleri ve transmisyon. Aktarma organları: motor, transmisyon, transmisyon dişlileri, son dişliler ve diferansiyel. Dişli kutusu gereklilikleri. Manüel, çift kavrama ve otomatik transmisyon. Transmisyon elektroniği ve mekatroniği, vites değiştirme, AWD sürüşü ve tork vektörleme, parça tasarımı, optimizasyon ve üretim. Dişli kutusu yağlama ve hidrolik elemanlar. Alternatif aktarma organları ve transmisyonları. Son aktarma ve diferansiyel montaj tasarımı.

AE 405 - Taşıt Dinamiği
Motor karakteristikleri ve Aktarma Organı parçaları. Lastik ve Teker temelleri. Çekiş gücü ve hareket direnci. Maksimum hız ve ivmelenme performansı. Kavrama dinamiği. Tork dönüştürücü karakteristiği. Frenleme dinamiği ve performansı. Yol Tutuş kabiliyeti. Direksiyon dinamiği. Süspansiyon mekanizmaları. Taşıtların düzlemsel dinamiği. Yuvarlanma dinamiği. Taşıt titreşimi. Süspansiyon optimizasyonu.

AE 407 - Otomotiv Laboratuvarı II
Deneyin mühendislikteki önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçme ve dinamik yanıt. İstatistiksel analiz ve deneysel veri, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, ki-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı. Temel elektriksel büyüklüklerinin ölçümü. Basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, gerilme, hız, ivme ve deplasman ölçümü. Otomasyon, hidrolik-pnömatik-elektrik sürücüler ve kontrol sistemleri, servomotorlar. Veri eldesi ve işleme. Rapor yazma ve sunum teknikleri.

AE 499 - Yaz Stajı II
Üçüncü yıl temel Otomotiv Mühendisliği derslerinin tümünü tamamlamış olan tüm öğrenciler bir otomotiv şirketi veya üreticisinde 4 haftalık (20 iş günü) yaz stajı yapmak zorundadırlar. Staj başlıca otomobil parçalarının tasarımı ve/veya bir otomotiv (veya tedarikçi) şirketinin yönetimi konularında olacaktır.

Seçmeli Dersler

AE 410 - Otomotiv Mühendisliğinide Enerji Kavramları
Enerjideki termodinamik kavramlar tekrarı. Verimlilik. Taşıtlarda güç ve enerji gereksinimleri. Bir enerji kaynağı olarak motor – İçten yanma, dıştan yanma, alternatif düzenlenişler, alternatif yakıtlar, alternatif enerji kaynakları. Çevresel konular. Transmisyon verimliliği. Enerji kayıpları. Otomobil parçalarında mekanik enerjinin depo edilmesi – durum incelenmesi: Taşıtlarda güç kaynağı olarak volan. Verimliliği artırma yöntemleri.

AE 411 - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri
Hafif metallerden yapılan otomotiv parçalarının tanımları. Otomotiv parçası olarak kullanılan hafif metal alaşımlarının özelliklerinin öğrenilmesi. Hafif metal alaşımları ile yapılan otomotiv parçalarının imalat süreçlerinin öğrenilmesi. Hafif metal alaşımlarının analiz ve deneyleri. Hafif metal alaşımlarının imalatı.

AE 412 - Kalite Kontrol
Kaliteye giriş ve kaliteyi iyileştirme yöntemleri. Kalite kontrol kavramları ve teknikleri. Ölçme Teknikleri. Geometrik ve boyut toleransları ve bunların ölçümleri. Ölçü aleti tasarımı. Yüzey kalitesinin ölçümü. Hata analizi. Kalibrasyon. Kalite güvence sistemleri: ISO 9000 standartlarının serileri. İstatistik kalite kontrol. İstatistiğin temelleri. Örnekleme teknikleri. Kontrol grafiklerinin kullanımına giriş. Proses kabiliyeti analizi.

AE 413 - Otomotiv Mekatroniği
Otomotiv mekatronik sistemler ve kullanım alanlarına giriş. Temel kontrol ilkeleri. Bilgisayarlı denetim. Sinyal tipleri, sensörler, aktüvatörler. Mikrokontrolcüler. Mekatronik sistemler için elektronik elemanlar. Bilgisayarlı benzetim. Hareket aktarımı için mekanizmalar. Elektro hidrolik hareket kontrol sistemleri. Mekanizmaların bilgisayarlı denetimi. Gerçek zaman uygulamaları. Otomobillerde mekatronik sistemler – durum incelemeleri: ateşleme, frenleme, taşıt kararlılığı, taşıt güvenliği.

AE 414 - Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
Giriş. Korunum kanunları ve Sınır şartları. Difüzyon problemleri için Sonlu Hacimler Metodu. Taşınım – Difüzyon problemleri için Sonlu Hacimler Metodu. Sürekli akışlarda basınç – hız çifti için çözüm algoritmaları. Diskritizasyon Denklemlerinin çözümü. Sürekli olmayan akışlar için Sonlu Hacimler Metodu. Sınır şartlarının uygulanması. Fluent ticari programıyla uygulama – Taşıtların aerodinamiği ve taşıtlarda hidrodinamik kontrol sistemleriyle alakalı örnek olay incelemesi.

AE 415 - Yakıt Hücreleri
Giriş. Yakıt Hücrelerinin sınıflandırılması. Temel elektrokimya ilkeleri. Yakıt hücresi sistemlerinin termodinamiği. Performans karakteristikleri: verim ve açık devre voltajları. Çalışan yakıt hücresi sistemi. Taşınım. Polimer elektrolit yakıt hücreleri (PEFC) – su yönetimi, yakıt hücrelerinin soğutulması ve sıcaklık kontrolü, hava temini, çalışma sıcaklığı. Alkalin Elektrolit yakıt hücreleri. Doğrudan metanol yakıt hücreleri. Hidrojen depo edilmesi, üretimi ve dağıtımı. Tanımlama.

AE 416 - Mekanik Titreşimler
Kompleks vektör gösterimi kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemlerinin tekrarı. Coulomb ve yapısal sönümleme. Titreşim ölçümü, titreşim ölçüm cihazları ve titreşim kriterleri. Frekans tepki fonksiyonları ve sistem tanımlaması. Periyodik uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Periyodik olmayan uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Sistem kontrolü. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi – Modal analiz. Çok serbestlik dereceli sistemlerin harmonik tepkisi – Modal analiz. Sürekli sistemlere giriş.

AE 417 - Sonlu Eleman Analizine Giriş
Mekanikteki uygulamalı problemlerin çözümü için Sonlu Elemanların kullanılması. Sonlu Elemanların temel teorisi tartışılmaktadır. Uygulamalar için ticari bir bilgisayar programı kullanılmaktadır. Sonlu elemanlarda modelleme ve sonuçların doğru olması için değerlendirme önemle vurgulanmaktadır.

AE 418 - İleri Mukavemet
Temel kavramlar ve temel elastisite. Kırılma teorilerinin tekrarı. Kirişlerin simetrik olmayan eğilmesi. Dairesel olmayan uzun prizmaların burulması. Elastik stabilite ve kolonların burkulması. Enerji yöntemleri arasından seçilmiş konular, limit analizi, kirişler-kolonlar, ısıl ve artık gerilmeler.

AE 419 - İçten Yanmalı Motor Tasarımı
Motor Grafikleri. Motor geçerliliği ve dayanıklılığı. Motor geliştirme süreci. Karbüratör tasarımı ve emisyon kontrolü. Yakıt püskürtme. Tasarım faktörleri: Silindir sayısı, büyüklüğü ve düzenlenişi. Motor balansı ve titreşimi. Motor malzemeleri. Silindir bloğu ve silindir başlığı tasarımı. Piston ve segmanlar. Blok düzeni ve tasarım kararları. Motor yatağı tasarımı. Güç iletici tasarımı. Valf, valf dişlisi ve kam mili tasarımı. Krank mili ve bağlantı milleri. Contalar ve sızdırmaz contalar. Yağlama ve soğutma sistemleri. Tasarım kavramı öğrenimi.

AE 420 - Emisyon ve Egzos Kontrolü
Egzoz gazı kirliliği problemi konusuna genel giriş. CeCO2’nin otomobil gaz katalizörlerindeki rolü. Dizel motorlarının kirletici unsurlardan arındırılması. Benzin katalizör teknolojileri. Alternatif yakıtlar ve uygun katalizörler. Ekzoz katalizörlerinde cevherlerin kullanılması. Düzensiz emisyonlar. Katalitik dönüştürücüye teorik yaklaşım. Emisyon ölçümü.

AE 421 - Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar
Elektrikli taşıt elemanları. Elektrikli taşıtların tarihçesi. Elektrikli taşıtların çeşitleri. Bataryalar ve batarya modelleme. Alternatif enerji kaynakları ve depolanması: fotovoltaikler, volanlar, kapasitörler, yakıt hücreleri. DC ve AC elektrik motorları. Fırçalı DC motorlar. Fırçasız elektrik motorlar. Güç elektroniği ve motor çalışmaları. Elektrikli taşıt aktarma organları. Motor soğutma, verimlilik, büyüklük ve kütle. Hibrit taşıtlar için elektrikli makinalar. Seri ve hibrit elektrikli taşıtlar. Hibrit aktarmalar. Gaz türbin – Elektrikli hibrit taşıtlar. Elektrikli taşıt şasi ve gövde tasarımı. Yardımcı sistemlerin tasarımı. Çevresel etkiler.

AE 422 - Taşıt Aerodinamiği
Akışkanlar Dinamiği ve Aerodinamik. Yol taşıtlarında aerodinamik faktörler: sürüklenme, kaldırma ve basma kuvveti. Sürüklenmenin taşıt performansına etkisi. Sürüklenme için tasarım faktörleri. Taşıt kontrol ve çekişine kaldırma ve basma kuvvetinin etkisi. Kaldırma ve basma kuvveti için tasarım faktörleri. Hava kullanımı: soğutma, yanma ve yolcu kullanımı – hava giriş ve egzoz tasarımı. Rüzgar sesi, gürültü emisyonu. Yolcu otomobili aerodinamik tasarımı. Ağır zemin taşıtlar için aerodinamik tasarım. Aerodinamik parametrelerinin sayısal ve deneysel tespiti.

AE 423 - Otomotiv Kontrol Sistemleri
Boylamasına ve yanal lastik kuvvetleri. İleri ve yanal dinamikler. Yön verme. Aracın yol tutuşu. Direksiyon kontrolü. Otomatik şeritte kalma. Boylamasına kontrol. Seyir kontrol(üst ve alt seviye denetimler) ve anti-kilit fren sistemleri. Diferansiyel frenleme sistemleri. Elektrik ile direksiyon kontrolü sistemleri. Bağımsız AWD tork dağılımı. Dizel ve benzin motorlar için denetleyiciler. Süspansiyon sistemlerinin kontrolü ve tasarımı: pasif, aktif, yarı-aktif süspansiyonlar.

AE 425 - Otomotiv Teknolojisinde Bilgisayar Tümleşik İmalat
Giriş. Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) sistemleri. Bilgisayar Destekli Proses Planlama sistemleri. Bilgisayar Destekli İmalat (BDİ) sistemleri. Robotik sistemleri. Grup teknolojisi ve Hücresel imalat sistemleri. Otomatikleştirilmiş malzeme işleme sistemleri. Otomatikleştirilmiş denetim sistemleri. Esnek üretim sistemleri. BTİ bilgisi modelleme.

AE 426 - Zırhlı Araç Tasarımı ve Üretimi
Zırhlı Araç, Üretim Teknikleri, Zırhlı Araç Tasarım Süreçleri, Kaynak, Hadde, Ekstrüzyon, Kompozit, Dövme, Döküm, Zırh Çeliği, Balistik Alüminyum, Kaynak, Büküm, İleri Üretim Teknolojileri, Tahribatsız Muayene.

AE 427 - Termodinamik Çevrim Benzetimi
Buji ateşlemeli içten yanmalı motor çevrimleri, Geçici enerji balansı için algoritmalar, Emme süreci, Sıkıştırma süreci, Yanma süreci, Alev yayılımı, Gaz özeliklerinin hesaplanması için algoritmalar, Isı transfer hesaplamaları için algoritmalar, Gaz alış-verişi için algoritmalar

AE 428 - Şasi Tasarımı
Giriş. Şasi parçaları. Ağırlık dağılımı ve dinamiği. Yuvarlanma açısı ve yuvarlanma dağılımı. Burç yatakları ve eğilmeler. Yaylar ve sarsılmalar. Ön süspansiyonların sınıflandırılması ve tasarımı. Ön süspansiyonların üretimi. Arka süspansiyonların sınıflandırılması ve tasarımı. Arka süspansiyonların üretimi. Şasi iskelet tasarımı. İskeletin üretimi. Aerodinamik basma ve kaldırma kuvveti. Rotasyonel atalet. Taşıt testi ve hassas ayar.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

EE 234 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATE 207 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

MFGE 206 - Üretim Yöntemleri
Malzemelerin mekanik özellikleri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, talaşlı imalat işlemleri, birleştirme işlemleri, sıradışı imalat teknikleri, polimer işleme, toz metalurjisi, stokastik yöntemlerin kalite yükseltmede uygulanması

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.