Bölüm Tanıtımı

Otomotiv mühendisliği, otomotiv sektörü ve bu sektörle bağlantılı sanayi dallarının mühendislik problemleri ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen mühendislik dalıdır. Karayolu trafiğinde her türlü yük ve yolcu taşımak üzere yapılmış motorlu araçlar kadar tarım, inşaat ve savunma sanayinde kullanılan kara araçları da otomotiv mühendisliğinin ilgi alanıdır. Söz konusu araçların tasarımı ve üretimi, yan sanayide üretilen parçaların integrasyonu, otomasyon,  kalite kontrolü, çevrenin korunması ve güvenlik gibi konular otomotiv mühendisinin ilgi alanıdır.

Dünyada, uzay ve havacılık sanayinden sonra, teknolojinin en yüksek seviyede ve çok-disiplinli olarak kullanıldığı alan otomotiv sektörüdür. Son yıllarda otomotiv sektöründeki yoğun rekabetten ve bünyesinde çok fazla teknolojiyi barındırmasından dolayı sektördeki Araştırma-Geliştirme harcamaları giderek artmaktadır. Özellikle üretim teknolojileri, alternatif malzemeler, yeni motor teknolojileri, çevre kavramı, güvenlik, alternatif yakıtlar, elektrikli ve hibrid araç tasarımı, yakıt hücresi gibi konular çok önem kazanmaktadır. Araçlarda kullanılan teknolojilerde elektroniğin payının giderek artması sonucu yazılım ve bilişim konularınında otomotiv sektöründe giderek önem kazandığı görülmektedir.

Türkiye’de otomotiv sanayii, ülkemiz ekonomisinin sürükleyici sektörlerinden biridir. Otomotiv sektörünün sürükleyici etkisi ekonomideki diğer sektörler ile yakın ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, cam, elektrik, elektronik, makine imalatı gibi temel sanayi dallarında başlıca alıcı ve bu sektörlerdeki gelişmenin de sürükleyicisidir.

EĞİTİM ANLAYIŞI VE PROGRAMIN AMACI
Otomotiv mühendisleri, otomotiv sektörünün ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması konuları ile ilgilenir. Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, otomotiv mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji transferi konularında araştırmalar gerçekleştirmek, otomotiv mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan sorunlara, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, doğru, gerçekçi ve ekonomik çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü bu misyonu gerçekleştirebilmek için;

  • Otomotiv mühendisligine ilişkin temel mühendislik ve tasarım prensiblerini bilen,
  • Mühendislik prensiplerini otomotiv sektöründe gerek üretim, gerek tasarım açısından en yüksek düzeyde uygulayabilen,
  • Otomotiv sektöründeki yeni teknolojiler, diğer bir deyişle yeni üretim teknikleri, alternatif yakıt, malzeme gibi konularda gerekli altyapıya sahip,
  • Çevre ve enerji konularında bilgili,
  • Yeni geliştirilecek araçlarda güvenlik tedbirlerini daha ileriye götürebilecek,
  • Ekip çalışmasına yatkın, başta yöneticileri olmak üzere, çalışma arkadaşları ve ilgili toplum kesimleriyle etkin iletişim kurabilen, uyum içerisinde ve meslek ahlakına uygun biçimde çalışabilen,

otomotiv mühendislikleri yetiştirmektir.