Araştırma Görevlisi Başvuruları Son Değerlendirme Sonuçları

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

 

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararına göre, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterlerini 2 aday sağlamaktadır. Bu sonuçlar ile aday Murat Coşkun Çığıl Kılıçkaya değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Atılım Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”inin 13. Maddesine göre, yedek aday olarak Bayram Kalender belirlenmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

SONUÇ

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Murat Coşkun Çığıl Kılıçkaya

84.41

25.32

72.50

7.25

3.46

87.40

26.22

74.00

22.20

80.99

Asil

2

Bayram Kalender

81.75

24.52

81.25

8.13

2.42

63.13

18.94

83.00

24.90

76.49

Yedek

3

Mesut Türkkal

85.50

25.65

87.50

8.75

2.56

66.40

19.92

53.00

15.90

70.22

Başarısız

4

Rahime Pamuk

75.15

22.54

80.00

8.00

3.01

76.90

23.07

41.00

12.30

65.91

Başarısız

5

Merve Koçal

75.48

22.64

77.50

7.75

3.01

76.90

23.07

4.00

1.20

54.66

Başarısız

6

Berat Şen

Bilim Sınavına Katılmadı

7

Cihad Erdoğan

Bilim Sınavına Katılmadı

8

Tahsin Anıl Yurdakul

Bilim Sınavına Katılmadı

9

Mahmut Akdemir

Bilim Sınavına Katılmadı

10

Furkan Coşkun

Bilim Sınavına Katılmadı

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.