İş Olanakları

Otomotiv sektörü ve otomotiv sektörünün diğer sanayilerle yakın ilişkisi çok geniş istihdam olanakları yaratmaktadır. Ülkemizde 2005 yılı verilerine göre otomotiv sanayinde taşıt aracı üreten 15 firmanın yanında çoğunluğu kobilerden oluşan çok sayıda aksam ve parça üreten firma vardır. Öte yandan demir-çelik, makine-imalat, tarım, inşaat, akaryakıt , lastik cam, elektrik ve elektronik sanayileri otomotiv sanayi ile doğrudan ilişkili sanayilerdir. Son yıllarda savunma sanayine yapılan yatırımlar sayesinde ülkemizde özellikle zırhlı araç üretimi konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ürünlerimiz hem yurtiçi hemde yurtdışı pazarlarda ilgi görmektedir. Otomotiv mühendisleri yukarıda sözü geçen alanlarla ilgili özel ve kamu kuruluşlarında  çok geniş iş olanakları bulabileceklerdir. 
DPT nin 2015 stratejik hedefleri çerçevesinde özellikle otomotiv endüstrinin Ar-Ge ve ileri teknoloji geliştirme konusunda ihtiyacı belirtilmiştir. Otomotiv endüstrisinin çok-disiplinli ve ileri teknoloji gerektiren yapısı özellikle sanayi ve üniversite işbirliğini gerektirmektedir. Otomotiv mühendislerinin otomotiv sektörüyle ilgili ileri teknolojik ürünler geliştiren firmalarda, bu konuda araştırmalar yapan üniversitelerde de iş olanakları bulacakları beklenmektedir.