Yükseklisans Programı

Bölümümüz Yüksek Lisans programını üniversitenin MODES programı altında sunmaktadır

Başvuru Koşulları

İngilizce Yeterlik

Atılım ingilizce Yeterlik Sınavı          AIYS en az 60
Kamu Personeli Dil Sınavı                 KPDS en az 60
Üniversitelerarasi Dil Sınavı             ÜDS en az 65
TOEFL                                                TOEFL en az 213

LES veya Eşdeğer Sınavlar(Sayısal puan türünde)

Lisansüstü Eğitim Sınavı                   ALES-Sayısal en az 55
Graduate Record Examinations       GRE en az 610

Başvuru hakkında daha detaylı bilgiyi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden alabilirsiniz